Hội Dược Liệu Việt Nam

Hội Dược Liệu Việt Nam

Hội Dược liệu được thành lập theo phê duyệt tại Quyết định số 14/1999/QĐ-TCCP ngày 28/5/1999 của Ban Tổ chức Chính phủ. Bản Điều lệ đầu tiên của Hội Dược liệu được phê duyệt tại Quyết định số 47/1999/QĐ-BTCCBCP ngày 9/11/1999 .

Địa chỉ :Phòng 302 Nhà Y3, ngõ 135 Núi Trúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. 

Điện Thoại:024.22402026